RAJKA BUNJEVAC rođ. ZEMAN, dipl.ing.arh.

2009.g – danas – osniva RBP ARHITEKTI d.o.o., kao suvlasnik
2000.g – danas – osniva Ured ovlaštene arhitektice Rajka Bunjevac, kao ovlašteni arhitekt
2000.g – imenovana stalnim sudskim vještakom za graditeljstvo i procjene nekretnina od Županijskog suda u Zagrebu
2009.- 2015.g. – Zamjenica predsjednika Hrvatske Komore arhitekata
1997.-2000.g – zaposlena u Arhitektonskom atelieru Hržić d.o.o. Zagreb, kao vodeći projektant
1992.-1997.g. – zaposlena u Projektnom zavodu “TEHNIKA” d.d. Zagreb, kao vodeći projektant
1990.g. – položila stručni ispit
1989.-1992.g. – zaposlena u “BIRO 71” Ljubljana, Slovenija, kao samostalni projektant
1988.g. – diplomirala na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu
1983.g. – maturirala u MIOC-u Zagreb, matematičar-informatičar
27.06.1964. – rođena u Zagrebu

Govori engleski jezik aktivno.
Dobitnik više stručnih priznanja i nagrada.
Izlagala na Salonu mladih i Zagrebačkom salonu.
Član Hrvatske Komore arhitekata.
Član Udruženja hrvatskih arhitekata.
Član Hrvatskog društva sudskih vještaka