Poslovno

POSLOVNI TORANJ ZAGREBAČKA – VRAPČANSKA, ZAGREB, natječaj, otkup, 2009. autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Boris Petrović dipl.ing.arh. Koncept objekta bazira se na analizi postojeće blokovske urbane strukture Donjeg grada u kojoj je jedan gradski blok jedna jedinica. Jedinica je volumenski zatvorena prema okolnim prometnicama i susjednim blokovima. Djeluje introvertno, ali u svojoj nutrini krije zelenu oazu unutarnjih parkovnih dijelova bloka. Polazište za prostorni koncept novoprojektiranog bloka oslanja se na osnovni volumen gradskog bloka sa zelenim srcem koji se rotira po horizontalnoj osi i postavlja vertikalno te zatim podiže u odnosu na okoliš na postament “javno-komercijalnog” prostora, pri čemu se središnji zeleni trg postepeno transformira u “viseće vrtove” unutar glavnog volumena. Time se unutar građevine formiraju javni prostori za odmor, okupljanje i komunikaciju, dok se donje etaže otvaraju vanjskim korisnicima. Definiranjem žarišta kretanja duž ulaznog trijema do centralnog dijela pasaža na tom se mjestu formira javna površina koja daje mogućnost ulaza u sve glavne javne sadržaje kompleksa.