Javno

VUKOVAR, UREĐENJE JAVNO-PROMETNIH POVRŠINA, 2013. autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Boris Petrović dipl.ing.arh. Projektirati u Vukovaru za svakog arhitekta predstavlja posebnu čast i potiče osjećaj ponosa i poštovanja spram napaćene povijesne urbane strukture grada u kojoj se djeluje. Posebice je za nas bio važan poziv da djelujemo u zaštićenoj, povijesnoj baroknoj jezgri grada, gdje se isprepliću povijesni slojevi sa suvremenim, svakodnevnim i životnim potrebama stanovnika Vukovara. Analizom prostornih odnosa priroda – urbana struktura, komunikacija, kako pješačkih tako i kolnih, te vizura i centralnih točaka prostora, stvoreni su preduvjeti za razumijevanje prostora te potenciranje i redefiniranje kvalitetnih prostornih sadržaja. Iako predmetni prostor ne sadrži zelene površine, on svojim kontaktnim zonama povezuje strateške parkovne površine koje se zadržavaju kao mjesto zelenila, odmora, okupljanja, igre djece i susreta građana. Oblikovanje je minimalističko i u potpunosti neutralno pri čemu se u svom izričaju u potpunosti uklapa i u povijesni i u suvremeni urbani kontekst. Odabrani materijali su trajni i lagani za održavanje, a detalji oblikovno suzdržani i jednostavni za tipsku izradu i ugradbu. Projektom se preferira opločenje kamenim pločama raznih dimenzija, pretežno kvadratnog oblika, prilagođenom razvedenom tlocrtnom obliku hodnih površina, čime su objedinjene razne funkcionalne i oblikovne raznolikosti urbanog konteksta.