Stanovanje

STAMBENA ZGRADA VRBANI KAZETA 5/II, ZAGREB, 2003.
autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Vlatka Vidović dipl.ing.arh., Ivana Kosier Czeisberger dipl.ing.arh.

Prostorni koncept građevine predstavljen je idejom jednostavnog, pravilnog volumena, bez istaka, s jednostrešnim, po uzdužnoj strani kosim krovom, u kojem se intervenira u negativu – bušenjem otvora koji formiraju vanjske prostore stanova unutar volumena. Intervencije u vanjskoj plohu ipak su takvog karaktera da se osnovni „platonski solid“ čita bez narušavanja, a unutarnji, slobodni, prostoru doprinose zaigranosti ploha, sjene i svjetla. Zgrada je oblikovana skromno i racionalno, imajući u vidu konkretni kontekst i trenutak u kojem nastaju (društveno poticana stanogradnja, sveopća ekonomska i gospodarska kriza). Skromni otklon napravljen je upotrebom kliznih žaluzina kao zaštite od sunca na svim otvorima i loggiama i jarkom bojom fasadnog platna. Unutarnji slobodni prostori nisu samo prostori logga već i unutarnja dvorišta i stubišta kao mjesta kontakata i okupljanja susjedstva, a sve unutar gabarita osnovnog oboda zgrade.