Poslovno

KAZETE MJEŠOVITE NAMJENE UZ STROJARSKU, natječaj | 3. nagrada, 2011.
autori Rajka Bunjevac, dipl.ing.arh., Boris Petrović dipl.ing.arh.

Uz želju za maksimalnim poštivanjem zahtjevnog i voluminoznog projektnog zadatka, nastojali smo zadržati ljudsko mjerilo te stvoriti prostore koji, bez obzira na katnu razinu na kojoj su smješteni, imaju kontakt sa vanjskim prostorom, zelenilom, svjetlom, zrakom i vizurama. Predloženim rješenjem sustav modeliranja volumena kreće se izvana prema unutra i iznutra prema van. Vanjska ovojnica kazete uvlači se od ruba parcele i ostavlja obodne zelene površine kojima se stvara zelena tampon zona između nove izgradnje i vanjskog, većim dijelom urbanistički neartikuliranog, okoliša. U suprotnom smjeru se iz centralnog javnog slobodnog prostora trga otvaraju pješačke komunikacije u više smjerova. Time se stvara slobodan prostor koji naizgled djeluje introvertno, ali u svojoj nutrini krije sklop unutarnjih pješačkih otvorenih i zatvorenih dijelova bloka, na dvije razine, koji su u ovom slučaju zadržani kao mjesto odmora, okupljanja, igre djece, susreta stanara i korisnika bloka.