Poslovno

KOMPLEKS “SUNČANA VRATA”, OSIJEK, natječaj | 3. nagrada, 2011.
autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Boris Petrović dipl.ing.arh.

Osječka urbana struktura Gornjeg grada je blokovskog karaktera pa tako i struktura dijela grada u kojem se parcela nalazi. Tlocrtno se gradski blok sastoji od izgrađenog prstena i unutarnjeg parka, često korištenog kao mjesto zelenila, odmora, sporta, igre djece, susreta stanara i korisnika bloka. Navedeni moment koristi se kao referentna matrica koja se transformira u novom urbanom kontekstu. U tom smislu se ideja “zelene nutrine bloka” ne kopira na način formiranja novog zatvorenog bloka već se transponira na način da, iako se programski zadatak ispunjava do maksimalnih optimalnih granica, postojeća kvaliteta dnevnog boravka na otvorenom sačuva na zelenim krovovima i terasama te u krovnoj etaži koja obuhvaća obje strane parcele i “most” koji ih povezuje. Glavni volumeni dviju građevina smještaju se paralelno sa Sunčanom ulicom, dok se niži dijelovi uvlače istočno odnosno zapadno od glavnih volumena. Time se naglašava akcent “Sunčanih vrata” sa širokim južnim trgom na uglu s ulicom Ivana Gundulića.niži dijelovi uvlače istočno odnosno zapadno od glavnih volumena. Time se naglašava akcent “Sunčanih vrata” sa širokim južnim trgom na uglu s ulicom Ivana Gundulića.