Poslovno, Stanovanje

STAMBENO – POSLOVNA GRAĐEVINA ŠPANSKO, ZAGREB, natječaj, 2003.
autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Vlatka Vidović dipl.ing.arh., Ivana Kosier Czeisberger dipl.ing.arh.

Unutar urbanističkog naselja poticane stanogradnje Špansko – Sjever, na jugozapadnom dijelu zahvata, planom su ostavljene tri parcele za manje stambene zgrade. Na središnjoj od tri projektirana je zgrada, približno kvadratnog tlocrta, sa dvije stambene lamele i središnjim prostorom za komunikacije. Stambene lamele projektirane su kao dva pravilna volumena jednostrešnog uzdužnog krova, svaki u nagibu suprotnom od drugoga. U tim volumenima intervenira se stvaranjem niša – negativnih otvora, u kojima su smješteni vanjski prostori stanova (loggie, terase).
Zgrada je, s obzirom da je projektirana kao zgrada poticane stanogradnje, oblikovana racionalno i skromno. Fokus projektanta bio je na kvaliteti stambenih prostora, kvalitetno izvedenim detaljima, jednostavnosti u održavanju i trajnosti u uporabi. Društveni kontekst i javna sredstva za gradnju predstavljala su obvezu da se prema objektu ponaša s dužnom pažnjom i racionalnošću, misleći pritom na strukturu korisnika i način korištenja objekta. Smatramo da nas arhitekte trošenje javnog novca obvezuje da se prema njemu ponašamo odgovorno, a svoje objekte kreiramo prvenstveno za njihove korisnike.