Poslovno

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE, SENJ, natječaj, 2009.
autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Boris Petrović dipl.ing.arh.

Predmetna građevina planirana je na dijelu prostora Senja koji neposredno graniči s povijesnom gradskom jezgrom, a smještena je u rubnom pojasu urbane strukture grada, prema parku koji okružuje gradsku utvrdu Nehaj.
Navedena situacija dala je nesumnjivu inspiraciju u formiranju urbanističko – arhitektonskog koncepta koji je zamišljen kao volumensko pozicioniranje osnovnog izduženog savijenog volumena oko središnjeg troetažnog atrija otvorenog prema jugu i neosporno najatraktivnijim vizurama prema Nehaj kuli. Također, formiranjem punih volumena zatvorenih kamenim ziđem pokušalo se podsjetiti na tradicionalan i za to podneblje karakterističan način gradnje koji je ujedno umanjio neugodno djelovanje vjetra sa istočne strane. Zbog toga su sve sobe i prostori za boravak orijentirani suprotno od smjera najjačeg vjetra, prema parku i otvorenim prostorima.