Javno, Stanovanje

SVEUČILIŠNI CENTAR I STAMBENO POSLOVNA ZGRADA, OSIJEK, natječaj | 1. nagrada, 2013.
autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Boris Petrović dipl.ing.arh.

Koncept urbanističkog rješenja kompleksa pokušao je maksimalno respektirati neosporne kvalitete mikrolokacije, blizinu gradskog centra, prisutnost prometnica, vizure prema centru i iz centra grada, a očuvanjem pozitivnih karakteristika povijesne situacije te primjenom navedene situacije na zadanu lokaciju, donijeti urbanu kvalitetu životu unutar urbanističke cjeline i u neposrednom okolišu.
Urbanistički koncept se bazira na analizi postojeće funkcionirajuće blokovske urbane strukture dijela grada u kojem se zona zahvata nalazi. U ovom dijelu Gornjeg grada jedan gradski blok čini jednu prostornu jedinicu. Jedinica je volumenski zatvorena prema okolnim prometnicama i susjednim blokovima. Djeluje introvertno, ali u svojoj nutrini krije zelenu oazu unutarnjih vrtnih i parkovnih dijelova bloka koja je u najboljim slučajevima zadržana kao mjesto zelenila, odmora, sporta, okupljanja, igre djece, susreta stanara i korisnika bloka.