Stanovanje

OGULIN, VIŠESTAMBENA ZGRADA, natječaj | 2. nagrada, 2008.
autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Ivana Kosier Czeisberger dipl.ing.arh., Vlatka Vidović dipl.ing.arh.,
Ranko Lukas dipl.ing.arh.

Na raspoloživom prostoru i relativno dugačkoj i uskoj parceli koncipirana je zgrada tlocrtno L oblika, sastavljena od većeg i manjeg volumena, sa centralnim stubištem u “zglobu”. U prizemlju središnjeg volumena, oblikovan je prilazni trijem kojim se pristupa u zajedničke sadržaje zgrade, da bi se u nastavku isti pretvorio u glavni ulaz zgrade. Time trijem dobiva i karakter gradskog trga, mjesta za okupljanje i igru djece. Projektnim zadatkom zadana je bila struktura stanova s većim brojem manjih stanova, što je za zadanu lokaciju rezultiralo odlukom za galerijskim pristupom stanovima. Na 1. i dijelu 2. kata projektirani su jednoetažni stanovi, a na dijelu 2. kata i potkrovlju smješteni su dvoetažni stanovi. Pročelje je oblikovano žbukom i prirodnim drvetom karakterističnim za ovo podneblje, a krovovi su projektirani kao strmi dvostrešni, sukladno klimatskim uvjetima Gorskog kotara.