Poslovno, Stanovanje

MEDVEDGRADSKA, STAMBENO POSLOVNA ZGRADA, ZAGREB, 1992.
autor Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Ranko Lukas dipl.ing.arh

Medvedgradska ulica je izrazito stambena ulica a pretežna visina objekata iznosi prizemlje i 2 – 3 kata. Objekt u Medvedgradskoj 3 uvažava prostorne, arhitektonske i funkcionalne situacije u širem prostornom kontekstu te tretira raščlambu funkcija na očekivan način: u prizemlju – ulazi i poslovni prostor, na katovima stanovi, a u dvorištu potrebna parkirališna mjesta. Volumen objekta visinski je usklađen s okolnom izgradnjom, a minimalnom plastikom uličnog pročelja, posebno djelomičnim uvlačenjem treće etaže, dobiven je kvalitetniji odnos prema nižoj visini susjednog južnog objekta. Raščlambom volumena objekta te korištenjem različitih materijala (plemenita žbuka, staklo, eloksirani aluminij) nastojalo se „pomiriti“ različitost i visine susjednih objekata. Orijentiranjem sekundarnih prostorija stanova na dvorište, čime su spomenute prostorije dobile direktno zračenje i osvjetljenje, oslobodili smo uličnu zonu tlocrta za dnevne boravke i spavaće sobe. Uzdužnim koncipiranjem tlocrta omogućili smo vizualni prodor zelenila zapadne padine u stanove te ujedno i njihovo prozračivanje.