Poslovno

FRAKTURA d.o.o., SKLADIŠTE, 2014. autor Rajka Bunjevac dipl.ing.arh. Prilikom definiranja koncepta zgrade, bitan utjecaj je imala izdužena forma parcele i specifično, ruralno prostorno okruženje. U tom prostoru zadaća je bila smjestiti volumen skladišta koji svojom morfologijom i funkcijom odudara od neposrednog okruženja. Zgrada je zato smještena u drugom planu u odnosu na prilaznu ulicu i položena uz istočnu granicu parcele. Time je svojom uzdužnom, ulaznom fasadom okrenuta padini i vidljiva iz različitih udaljenih vizura, a manje iz neposrednog okoliša. Sve gore navedene karakteristike posljedično su djelovale i na oblikovne karakteristike zgrade. Kako bi se relativno velik volumen uklopio u ruralno okruženje, isti se „razdrobio“ na četiri manja volumena u nizu, koji su različito oblikovani linijom pročelja, nagibom krova i bojom. Na taj način omogućen je i kvalitetan pristup sa južne strane te uzdužni raspored regala za skladište, što je površinu internih komunikacija svelo na minimalnu mjeru. Zgrada je u detalju oblikovana minimalistički a boje su neutralne, sivih tonova, čime se ponovno potencira „mimikrija“ u pojavnosti građevine unutar prostornog konteksta.