Javno

CSS, CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB, SISAK, natječaj, 2002.
autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Ivana Kosier Czeisberger dipl.ing.arh.

Na relativno dugačkoj a uskoj parceli koncipirana je zgrada Centra za socijalnu skrb. Tlocrtno je izduženog oblika, sastavljena od većeg i manjeg volumena, sa centralnim hallom u “zglobu”. U prizemlju središnjeg volumena oblikovan je prilazni trijem kojim se pristupa u zajedničke sadržaje zgrade, a koji se u nastavku pretvara u centralni hall koji završava na suprotnoj, istočnoj fasadi zgrade. Time trijem dobiva i gradski karakter trga, mjesta za okupljanje i igru djece. Glavnim stubištem se kroz dvoetažni prostor središnjeg halla pristupa na galeriju iz koje se dalje ide u sjeverno i južno krilo objekta.
Sjeverno i južno krilo oblikovno su slično tretirani: oba su katne izdužene građevine sa jednostrešnim krovom (svaki u svom smjeru nagiba), dok je centralni dio naglašen po volumenu, također kosog ali vijencem prikrivenog krovišta.
Primjenom kombinacije zida u prirodnom betonu (srednji dio) i eternit obloga pročelja (sjeverni i južni dio) pokušalo se približiti karakterističnim elementima tradicionalnog načina gradnje, koji su suvremenim oblikovanjem prilagođeni sadašnjem vremenu i tehnologiji izgradnje. Jednostavno nizanje prozorskih otvora na duljim dijelovima razbijeno je nepravilnim rasterom fuga velikoplošnih eternit ploča u intenzivnim bojama.