Poslovno

ADRIS, ZAGREB, natječaj, 2007. autori Rajka Bunjevac dipl.ing.arh., Boris Petrović dipl.ing.arh. Koncept objekta bazira se na umetanju volumena oblika kocke unutar približno kvadratičnog dvorišta zatvorenog sa sjeverne i istočne strane postojećom zgradom budućeg muzeja. Definiranjem žarišta kretanja u sjeveroistočnom dijelu dvorišta željelo se na tom mjestu formirati javnu površinu koji daje mogućnost ulaza u sve glavne javne sadržaje kompleksa. Da bi se ostvarila dominantnost navedenog prostora on je povišen na razinu 1. kata te izjednačen u nivou s razinom 1. kata budućeg muzeja. Time je omogućena direktna veza preko ulaznog prostora budućeg muzeja s Klaićevom odnosno Primorskom ulicom. Sa južne strane prostor je otvoren prema južnom prilaznom trgu kako bi se otvorile nove vizure u smjeru sjever-jug. Taj smjer je važan zbog centralnog dijela pročelja stare zgrade u prvom planu te akcenta tornja crkve Sv. Blaža u drugom planu. Iz istog razloga se zgrada konzolno formirala iznad visine okolnih krovova te se ostvarila jedinstvena kvaliteta vizura iz gornjih etaža poslovnih prostora na sve četiri strane. Time je ujedno centralni trg postao natkriveni prostor za razna događanja.